6 spôsobov ako môže EÚ viesť v ochrane zdravia zvierat

Manifesto SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme presvedčení o tom, že zdravie zvierat úzko súvisí s dobrými životnými podmienkami zvierat, ktoré sú stále viac v záujme európskych občanov.

Ak sa veterinárne lieky používajú zodpovedne, podľa odborných rád, prinášajú všetky tieto pozitíva.

Európa je rodiskom moderného veterinárneho lekárstva a domovom vedúcich svetových producentov v sektore zdravia zvierat, čomu zodpovedá 50 000 pracovných miest v celej Európe. Pri ročnom obrate vo výške asi 6 miliárd EUR predstavuje Európa druhý najväčší trh s veterinárnymi liekmi na svete. Vkladáme do Európy veľké nádeje a máme skvelé nápady, ako sa podieľať na jej budúcnosti.

Prečítajte si náš manifest

More info

  • Pre?ítajte si náš manifest Download